2020 లో బ్లాగింగ్ చేయటానికి బ్లాగర్ బెస్టా? వర్డుప్రెస్సు బెస్టా?

Blogger Vs WordPress in Telugu thumb

Blogger Vs WordPress in Telugu | బ్లాగింగ్ చేయటానికి బ్లాగర్ బెస్టా? వర్డుప్రెస్సు బెస్టా?

బ్లాగింగ్ సక్సెస్ లో మీరు బ్లాగింగ్ చేసే ప్లాట్ఫారం కూడా కీరోల్ ప్లే చేస్తుంది. జనరల్ గా బ్లాగింగ్ కోసం ఎక్కువ మంది బ్లాగర్ మరియు వర్డుప్రెస్సు యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆన్లైన్ లో కొంత మంది బ్లాగర్ బాగుంటుంది అంటారు, మరికొంతమంది వర్డుప్రెస్సు బాగుంటుంది అని అంటారు.

అయితే కొతగా బ్లాగింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకునేవాళ్ళకి ఒక డౌట్ ఉంటుంది. ఈ బ్లాగ్ పోస్ట్ లో బ్లాగింగ్ చేయటానికి బ్లాగర్ బెస్టా? వర్డుప్రెస్సు బెస్టా? అని తెలుసుకుందాం.

Read more

6 Blogging Mistakes by New Bloggers

blogging mistakes

బ్లాగింగ్ మిస్టేక్స్ – Blogging Mistakes

క్రొత్తగా బ్లాగింగ్ స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేసిన కొత్తలో కొన్ని మిస్టేక్స్ చేసే అవకాశం ఉంది. తెలిసీ కావచ్చు, తెలియక కావచ్చు ఇలా చేసే మిస్టేక్స్ వలన మీ బ్లాగ్ ఇంపాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.

మరి మీకు మీరు ఏ మిస్టేక్స్ చేస్తున్నారో తెలుసా? తెలుసుకోవాలని ఉందా? అయితే ఈ బ్లాగ్ మీకోసమే. ఈ బ్లాగ్ పోస్ట్ లో బ్లాగింగ్ స్టార్ట్ చేసిన క్రొత్తలో చేసే 6 బ్లాగింగ్ మిస్టేక్స్ ఏంటి అని తెలుసుకుందాం.

Read more

2020 లో బ్లాగింగ్ ఏ భాషలో చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? బ్లాగింగ్ టిప్స్ తెలుగులో!

Which Language is best for Blogging

బ్లాగింగ్ ఏ భాషలో చేస్తే బాగుంటుంది? ఇంగ్లీష్ ? తెలుగు? (Which Language is best for Blogging)

బ్లాగింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళకి వచ్చే డౌట్స్ లో ఒకటి, ఏ భాషలో స్టార్ట్ చేయాలి. మీ బ్లాగ్ ఇంగ్లీష్ లో ఉండాలా? తెలుగులో ఉండాలా? ఈ బ్లాగ్ పోస్ట్ లో తెలుగు బ్లాగింగ్ కి, ఇంగ్లీష్ బ్లాగింగ్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఈ బ్లాగ్ పోస్ట్ పూర్తిగా చదివితే మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ లో బ్లాగింగ్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారో మీరే నిర్ణయించుకోవచ్చు.

Read more