బ్లాగ్ పోస్ట్స్ లో ఎన్ని వర్డ్స్ వ్రాయాలి?

How many words write in blog post in Telugu

How many words write in blog post in Telugu

మీకు బ్లాగింగ్ గురించి నిజంగా ప్యాషన్ ఉండి ఉంటె ఈ ప్రశ్న అనేకసార్లు మీకు మీరు వేసుకునే ఉంటారు. నా బ్లాగ్ పోస్ట్స్ మరి చిన్నవిగా ఉన్నాయా? మరి లాంగ్ ఉంటె రీడర్స్ చివరి దాకా చదువుతారో లేదో ? అయితే కొన్నిసార్లు మిమ్మల్ని మీరు “ టాపిక్ పైన కదా అది డిపెండ్ అయ్యేది” అని సర్ది చెప్పుకుని ఉండి ఉంటారు.

Read more