2020 లో SEO లేకుండా మీ బ్లాగ్ కి ట్రాఫిక్ ఎలా తీసుకురావాలి?

how to Get Traffic without SEO

How to get traffic without SEO in Telugu

ఒక బ్లాగ్ పోస్ట్ గూగుల్ లో రాంక్ అవ్వాలి అంటే 200 రకాల కారణాలు ఉంటాయి. అంతే కాకుండా మీ SEO ఎఫర్ట్స్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వాలి అంటే కనీసం 3 నుండి 6 నెలల సమయం పడుతుంది.

మరి క్రొత్త బ్లాగర్స్ అంత టైం వెయిట్ చేయలేరు కదా! మరి ఎలా?

అందుకే ఈ బ్లాగ్ పోస్ట్ లో కొత్త‌గా స్టార్ట్ చేసిన బ్లాగ్స్ కి  SEO చేయ‌కుండా బ్లాగ్ ట్రాఫిక్ ఎలా పొందాలో తెలుసుకుందాం.

Read more